Хигиенни продукти

Диспенсъри КИМБЪРЛИ КЛАРК, диспенсъри ТОРК, хотелски консумативи, хигиена в хателската част, ресторантьорски и кухненски сектор, всичко за Вашата баня и др.

Прочетете повече

Недвижими имоти

Дуримекс е инвеститор и собственик и разполага с брокерска агенция. Фирмата предлага за продажба и под наем, както собствени, така и имоти на наши партньори.

Прочетете повече

Дурчова къща

Хотел Дурчова къща е с много удобна локация, бърз достъп до търговската част на Банско. Хотел Дурчова Къща - твоята почивка на планина.

 

Прочетете повече
image001 image003

 

„ДУРИМЕКС“ ЕООД изпълнява проект по Процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”, Приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“, Инвестиционен приоритет 6.1 „Улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Проект № BG16RFOP002-2.089-4882-C01 с наименование „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 50 000,00 лева европейско финансиране

Начална дата на изпълнение на проекта: 20.08.2021 г.

Крайна дата на изпълнение на проекта:  20.11.2021 г.

Проектни дейности: Дейностите по проекта са необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Конкретните дейности по проекта са насочени към осигуряване на оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19 за нормализиране на обичайното ежедневие, възвръщане на доверието на клиентите и контрагентите, както и гарантиране процеса на възвращаемост и паричните потоци.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта: Постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на дейностите се очаква фирмата да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

------------------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-2.089-4882-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

image001 image003

„ДУРИМЕКС“ ЕООД изпълнява проект по Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проект № BG16RFOP002-2.073-8956-C01 с наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ и главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Дейности по проекта: Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране

Начална дата на изпълнение на проекта: 20.08.2020г.

Крайна дата на изпълнение на проекта:   20.11.2020 г.

------------------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------------

Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“в изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.073-8956-C01, е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Защо да изберете нас?

  • Богат избор продукти
  • Кратки срокове на доставка
  • Коректно отношение към всеки клиент
  • Дуримекс е коректен партньор от 1990 година
  • Работим с големи компании, като Теленор, Кемпински, Ресторанти Виктория, Кино Арена
  • Доставки на място в най-кратки срокове